Beskrivning

Vi hjälper dig att skapa en Trafikpolicy som inte bara hjälper företaget att bygga och stärka sitt varumärke utan även som personalen känner är relevant och viktig som en del i arbetsmiljöarbetet.

Nytta

Alla policydokument har som syfte att tydliggöra hur verksamheten skall utföras och hur ledningen önskar att företaget skall uppfattas såväl internt som externt. Ett policydokument som bara tas fram för att tillfredsställa ett myndighetskrav eller dylikt är en bortkastad chans att styra verksamheten i önskad riktning.

För att en Trafikpolicy skall ha någon effekt krävs att alla i organisationen känner delaktighet i den och ansvar för den. När medarbetarna förstår koppling mellan deras uppträdande i trafiken och hur det påverkar företaget och arbetskamraterna fungerar den. Men medarbetarna skall även känna ett stöd och engagemang från chefer och ledning för att de skall kunna göra ett bra jobb.

Målgrupp

Arbetsgivare med körande personal och dess personal.

Genomförande

Processen att ta fram en Trafikpolicy kan med fördel genomföras hos kunden. Fokus ligger på att skapa insikter och kunskap om hur trafiksäkerheten, arbetsmiljön och varumärket kan stärkas. Genom en utvecklad dialogmetod identifieras de viktigaste frågorna/problemen enligt medarbetarna. Dialogen blir även en arbetsmiljörond. Utifrån det görs en fördjupad process som skall leda fram till en förankrad policy.

Förutsättningar

Gruppstorlek

För få bra processer är det önskvärt att varje grupp är mellan 6-12 personer.

Tidsåtgång

Två tillfällen á 4 timmar. Varav det ena passet kan genomföras i större grupper.

 

Utskriftsvänligt

Nyheter

Nytt postnummer

2018-02-09
Från och med 5 mars är postnumret 826 11 Bergvik.
Information

Betalning

Vi tar kort och kontanter. Faktura endast till företag.

Bil

Du kan hyra en av våra bilar för 200 kr (inkl moms) per utbildning eller använda egen bil om det är lämpligt. Vid Risk 2 ingår bil utan extra kostnad.

OBS! Nyttjande av egen bil sker på egen risk. Kontrollera din försäkring.

  

Gävleborgs enda halkbana
Hitta hit