Safety Driving

Beskrivning

Utbildning ger dig färdighet i och kunskap om att hantera riskmoment i trafiken. Utbildningen omfattar Broms- och körteknik på halt underlag, precisionskörning och sparsam körning. 

Nytta

Med ökad kompetens och säkerhet i att handha fordonet ökar medarbetarens tillfredställelse och trygghet. Tillbud kan hanteras effektivare eller undvikas så att det ordinarie arbetet inte hindras onödigtvis. Men även risken för personskador och materiella skador minskar tillsammans med kostnaderna för dessa.

Målgrupp

Utbildning är anpassad för de som i olika grad använder bil för att kunna utföra sitt arbete. 

Mål

Att deltagarna skall ha uppnått en ökad trygghet i handhavande och framförande av fordonet.

Genomförande

Utbildningen genomförs lämpligen med de fordon som de använder i tjänsten. Men banans egna bilar kan även nyttjas.

Förutsättningar

Gruppstorlek

I varje grupp kan max 6 personer ingå

Tidsåtgång

Utbildningen kan dels genomföras som en översiktlig ½-dags utbildning eller en fördjupad 2x ½-dag mot ett fastställt kompetensmål.

Utskriftsvänligt

Nyheter

Nytt postnummer

2018-02-09
Från och med 5 mars är postnumret 826 11 Bergvik.
Information

Betalning

Vi tar kort och kontanter. Faktura endast till företag.

Bil

Du kan hyra en av våra bilar för 200 kr (inkl moms) per utbildning eller använda egen bil om det är lämpligt. Vid Risk 2 ingår bil utan extra kostnad.

OBS! Nyttjande av egen bil sker på egen risk. Kontrollera din försäkring.

  

Gävleborgs enda halkbana
Hitta hit