Beskrivning

Riskutbildning 1 är den teoretiska utbildning.

Nytta

Risk 1 är en utbildningen där eleverna under lärarens ledning får diskutera och reflektera kring olika typer av trafikfarligt beteende. Det kan vara trötthet, alkohol och droger. 

Målgrupp

Riskutbildning 1 är en obligatorisk del av körkortsutbildningen.

Syfte

Riskutbildning del 1 syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger, trötthet och andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan.

Genomförande

Utbildning genomförs enligt fastställd utbildningsplan i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter.

Förutsättningar

Tolk

Utbildningen sker på svenska.  Tolk tas med om det behövs.

Tidsåtgång

Ca 180 minuter

Pris

600 kr inkl moms

Om du vill åka med vår buss till och från banan tillkommer det:
- 100 kr från Bollnäs och Söderhamn
- 200 kr från Gävle, Sandviken och Hudiksvall

Ej godkänd

Om deltagaren underkänns återbetalas inte avgiften.

Nyheter

Nytt postnummer

2018-02-09
Från och med 5 mars är postnumret 826 11 Bergvik.
Information

Betalning

Vi tar kort och kontanter. Faktura endast till företag.

Bil

Du kan hyra en av våra bilar för 200 kr (inkl moms) per utbildning eller använda egen bil om det är lämpligt. Vid Risk 2 ingår bil utan extra kostnad.

OBS! Nyttjande av egen bil sker på egen risk. Kontrollera din försäkring.

  

Gävleborgs enda halkbana
Hitta hit