Historik

Banan byggdes 1987 och har varit ett centrum för trafiksäkerhetsutbildning sedan dess.

Ursprungligen ägdes bolaget av trafikskolorna gemensamt men har varit i enskild ägo sedan 2007.

Sedan starten har mycket utvecklats och ännu mer planerats.

Förutom banan består anläggningen av Administrations- och studielokaler, säkerhetshall, verkstad och lagerhall.

Banan är belagd med asfalt och halkytorna utgörs av stålplåtar som sommartid beläggs med vatten och halkbaneolja. Vintertidtid strävar vi efter normalt vinterföre. 

Nyheter
Information

Betalning

Vi tar kort och kontanter. Faktura endast till företag.

Bil

Du kan hyra en av våra bilar för 200 kr (inkl moms) per utbildning eller använda egen bil om det är lämpligt.

OBS! Nyttjande av egen bil sker på egen risk. Kontrollera din försäkring.

  

Gävleborgs enda halkbana
Hitta hit